หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

admin bph
2018-05-18 15:10:31

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 วิพากย์งานชั้นปีที่ 4 ใน "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ " ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม