หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ > นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ รพ.สต.คลองควาย รพ.สต. บางกระบือ รพ.สต. สามโคก และรพ.สต.บางโพธิ์เหนือ
นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ รพ.สต.คลองควาย รพ.สต. บางกระบือ รพ.สต. สามโคก และรพ.สต.บางโพธิ์เหนือ

admin bph
2018-05-18 15:08:28

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ รพ.สต.คลองควาย รพ.สต. บางกระบือ รพ.สต. สามโคก และรพ.สต.บางโพธิ์เหนือ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก จังหวัดปธุมธานี นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง และ อาจารย์กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์