หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ > การคัดเลือก หัวหน้าห้อง
การคัดเลือก หัวหน้าห้อง

admin bph
2018-05-18 15:06:55

คะแนนเป็นเอกฉันท์ สำหรับการคัดเลือก 

หัวหน้าห้อง อาภาพร (หวานใจ)

รองหัวหน้าห้อง พิชญา (โอปอล์)

ประธานรุ่น ณัฐพล (โดนัท)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต