หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 วิพากย์งานชั้นปีที่ 4 ใน "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่าย ...
2018-05-18 15:10:31
นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ รพ.สต.คลองควาย รพ.สต. บางกระบือ รพ.สต. สามโคก และรพ.สต.บางโพธิ์เหนือ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ รพ.สต.คลองควาย รพ ...
2018-05-18 15:08:28
การคัดเลือก หัวหน้าห้อง
คะแนนเป็นเอกฉันท์ สำหรับการคัดเลือก หัวหน้าห้อง อาภาพร (หวานใจ)รองหัวหน้าห้อง พิชญา (โอปอล์)ประ ...
2018-05-18 15:06:55
กิจกรรมโฮมรูม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กิจกรรมโฮมรูม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ...
2018-05-18 15:05:23
ข่าวปัจจุบัน